Παρουσιάσεις βιβλίων

Το eyelands ξεκινάει από το 2021 τις παρουσιάσεις βιβλίων. Στείλτε σε έντυπη (διεύθυνση: Αδαμ Παπαδάκη 10, 74100, Ρέθυμνο) ή σε ηλεκτρονική (eyelandsmag@gmail.om) το βιβλίο σας μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό… και θα το δείτε να παρουσιάζεται από αυτή τη σελίδα!