κόμικ: Εφήμερα #2

Κάθε Σάββατο «Εφήμερα», ένα κόμικ του Γρηγόρη Παπαδογιάννη

2α 2β 2γ