Εφήμερα # 6

Καλό καλοκαίρι!

αβγ

Τα Εφήμερα είναι ένα κόμικ του Γρηγόρη Παπαδογιάννη.

Advertisement