Εικόνες από τα Σκόπια

1

1

2

2.jpg

3

3.jpg

4

4

5

5

6

6.jpg

7

8

8

9.jpg

9

10.jpg

10

11

11

12.jpg

12

14.jpg

 

φωτογραφίες: Γρηγόρης Παπαδογιάννης