Εφήμερα # 6

Καλό καλοκαίρι! Τα Εφήμερα είναι ένα κόμικ του Γρηγόρη Παπαδογιάννη.