Το νυχτερινό λεωφορείο με επιβάτη τον κύριο Πηρς, του Ιωσήφ Χατζηιωακειμίδη

Το Εyelands ολοκληρώνει τη μικρή λογοεχνική όαση του Αυγούστου με τη δημοσίευση του διηγήματος που πήρε το πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό του 2019 Εyelands 9 – Ελληνικό τμήμα ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ Ιωσήφ Χατζηιωακειμίδης Το νυχτερινό λεωφορείο με επιβάτη τον κύριο Πηρς Σχεδόν μεσάνυχτα∙ το μεγάλο ρολόι της πλατείας χτύπησε ήδη έντεκα φορές. Η πλατεία είναι … More Το νυχτερινό λεωφορείο με επιβάτη τον κύριο Πηρς, του Ιωσήφ Χατζηιωακειμίδη